Verbind sponsoren langer aan uw club/vereniging
    Creëer meer business kansen voor uw sponsoren

Sponsoren binnenhalen voor uw club is één, sponsoren behouden is twee. Continu is het uw taak als lid van de sponsorcommissie om nieuwe sponsoren te werven en ervoor te zorgen dat huidige sponsoren blijven.

Een sponsorschap start vaak vanuit clubliefde. De sponsor sport zelf, heeft gesport of de kinderen sporten bij uw club. Sponsoren zijn vaak actief betrokken bij uw club.

Business lijkt van ondergeschikt belang? Maar is dat zo? Verwacht de sponsor ook omzet te halen uit het sponsoren van de club? Natuurlijk verwacht en hoopt hij dit. En het gebeurt, want waar ondernemers elkaar ontmoeten, ontstaat business.

De kans op verlenging van het sponsorschap neemt toe wanneer er business wordt gerealiseerd door het sponsorschap.

Om meer business te genereren is het van belang om relaties op te bouwen met andere sponsoren van de club. Maar hoe moeilijk is het voor mensen om nieuwe mensen te leren kennen om zo relaties op te bouwen en op die manier de business te vergroten?

Act2Connect heeft een programma waarin sponsoren elkaar in korte tijd (2,5 a 3 uren) leren kennen. Met dit programma faciliteren/ondersteunen wij zowel clubs als sponsoren.

De aanpak van Act2Connect zorgt ervoor dat de deelnemers op een gestructureerde wijze andere ondernemers leren kennen. Hierdoor ontstaan relaties en  halen sponsoren meerwaarde uit hun sponsorschap.

Bij Act2Connect draait alles om ‘doen en verbinden’, de deelnemers leggen meer contacten dan tijdens welke andere netwerkbijeenkomsten dan ook. Met een groep van minimaal 30 en maximaal 50 mensen gaat de deelnemer door middel van korte blokken theorie rondom het thema netwerken aan de slag. Met de opgedane kennis gaan deelnemers in groepjes, met voor hun onbekende ondernemers, aan het werk. De aanwezigen nemen deel aan een aantal rondes en steeds met andere deelnemers. Zo maakt iedereen heel snel en direct veel nieuwe contacten! Dit vormt de basis voor nieuwe relaties die vervolgens kunnen uitgroeien tot prospects, klanten, leveranciers, informatiebronnen, medeleden voor netwerkgroepen of nog leuker en interessanter: aanbevelingenpartners.

Kortom een middag om in beweging te komen!

Sponsoren leggen veel relaties tijdens deze bijeenkomst  waardoor de kansen op meer business uit het sponsorschap aanzienlijk toenemen. Hiermee vergroot de club de kans op het verhogen van het aantal verlengingen of het werven van sponsoren.

Hebt u vragen, bel Nanno Busker 06 – 42 32 8664 of mail nanno@act2connect.nl